badanie rynku

Poznaj swojego klienta i podejmuj decyzje biznesowe w oparciu o dane​

analiza konkurencji

poznaj swoją konkurencję, rynek i zrozum trendy na nim panujące

poznaj klientów

dowiedz się kim jest Twój klient, jakie są jego doświadczenia i jaka motywacja toważyszy mu w korzystaniu z Twojej usługi

zyskaj rekomendacje

badania są pomocne w wyborze optymalnych rozwiązań, pozwalają na rozwój usługi lub produktu we właściwym kierunku

Nie czekaj

Rozwiń swój biznes już teraz

Wskazaliśmy najpopularniejsze rozwiązania. Zapytaj o idealną propozycję dla Twojego biznesu.​

Strefa FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Desk research.

Polega na zapoznaniu się z raportami z badań, opracowaniami oraz danymi dotyczącymi interesującego nas zagadnienia. Analiza treści internetowych – badania produktów internetowych: portale, vortale, strony www, sklepy internetowe, komunikacja internetowa.

Dzięki niemu nie tylko jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć zagadnienie, którym mamy się zajmować, lecz także uniknąć sytuacji, w której podejmiemy inne działania badawcze, a potem dowiemy się, że badanie takie jak nasze zostało już przeprowadzone.

Indywidualne wywiady pogłębione – zdalne.

Wywiad to rozmowa dotycząca określonych, interesujących nas tematów. Celem wywiadu jest poznanie świata respondentów, zrozumienie, jak dane zagadnienie wygląda z ich perspektywy.

Przeprowadzając wywiad, bazujemy na wcześniej przygotowanym scenariuszu.

Obserwacje jawne lub niejawne.

Celem obserwacji jest zidentyfikowanie zachowań respondentów w określonej sytuacji.

Badania fokusowe.

Popularne przede wszystkim w działaniach marketingowych. Są to spotkania, w których uczestniczy kilku respondentów i moderator. Zogniskowane są one na kilku określonych tematach. Mogą one dostarczyć dodatkowej wartości w formie dyskusji między uczestnikami spotkania.

Net etnografia.

Polega na poszukiwaniu „śladów”, jakie użytkownicy zostawiają w danym temacie w sieci. Śladami takimi mogą być np. opinie dotyczące danego miejsca publikowane w mediach społecznościowych, dyskusje na forum, komentarze pod artykułami dotyczącymi danych treści, zdjęcia publikowane pod konkretnymi hashtagami, itp. Badacz może także w sposób aktywny inicjować rozmowę, zadając pytania, np. na grupie tematycznej na portalu społecznościowym.

Design probe.

Jest to opracowany zestaw zadań, które respondent otrzymuje jako „pracę domową”. Zadania mają skłonić go do refleksji na podejmowany temat.

Atrakcyjna forma ćwiczeń ma zachęcać zaś do zaangażowania. Przykładem może być np. naniesienie na mapę odwiedzanych miejsc, robienie zdjęć wszystkich posiłków itp.

Ankiety internetowe techniką CAWI.

Badania telefoniczne CATI.

Fundamentem badań jest praca z interdyscyplinarnym zespołem.

To właśnie odmienne specjalizacje, różne modele zachowań i predyspozycje do peł nienia odmiennych ról pozwalają spojrzeć na problem z wielu perspektyw.

W zależności od tego, jaka wiedza jest niezbędna do pracy nad rozwiązaniem, w skład zespołu najczęściej zaangażowani są:

moderator procesu/projektant – odpowiedzialny za dobór narzędzi, analizę wypracowanych materiałów i nadanie ostatecznego kształtu rozwiązaniu,

decydenci – sponsorzy projektu weryfikujący kierunek rozwoju pomysłu,

badacze – zaangażowani na etapach zbierania informacji o odbiorcach i testowania koncepcji.

zewnętrzni eksperci i potencjalni odbiorcy.

Jednak to odbiorcy naszych produktów lub usług – jak nikt inny – potrafią opowiadać o swoich doświadczeniach 🙂

Konsumenckie bazy danych tworzymy po wcześniejszym określeniu grupy docelowej (łatwa w wypełnieniu i niezykle skuteczna ankieta).

W przypadku osób prywatnych bazy B2C wzbogacamy o m.in.

  • imię i nazwisko
  • miejsce zamieszkania 
  • numer telefonu
  • adres email
  • płeć, wiek
  • stanowisko
  • zainteresowania

Stworzymy bazę danych zgodnie z Twoimi wytycznymi i RODO.

Jeśli dysponujesz własnymi bazami danych, możemy wzbogacić je na podstawie wybranych kryteriów.

W każdym pakiecie zapewniamy zaawansowaną segmentację grupy docelowej. Konieczny jest tu wybór grupy, której problem chcemy rozwiązać – nie ma możliwości projektowania jednego rozwiązania dla wszystkich.

Odchodzimy od opisu czysto demograficznego (np. kobieta, 35−55 lat) na rzecz opisu zachowań, postaw, problemów (np. kobiety, które nie mają czasu dla siebie ze względu na konieczność łączenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi).

Stawiamy na kontakt z odbiorcami – poznawanie ich potrzeb i sposobu, w jaki patrzą na dane zagadnienie.

Dzięki takiemu dopasowaniu docieramy do właściwych osób.

Szukamy rozwiązań odpowiadających na realne potrzeby odbiorców i problemy wszystkich zaangażowanych stron, a więc także Twojej marki.

Twój sukces to nasz sukces!

Organizujemy internetowe panele dyskusyjne. W zależności od potrzeb prowadzimy je kilka dni lub przez dłuższe okresy czasu. Grupa konsumentów wymienia poglądy i opinie na interesujące nas tematy. Metoda ta daje możliwość zaobserwowania zachodzących procesów. Jest ona szczególnie przydatna, jeśli dany temat wymaga przemyślenia lub jeśli w procesie badawczym użyjemy materiałów stymulujących o dużym stopniu skomplikowania.

Oczywiście, że chcesz zapytać o szczegóły 🙂 Jestem do Twojej dyspozycji i chętnie wyjaśnię jak pracujemy oraz doradzę – jeśli masz wątpliwości co do wyboru optymalnego rozwiązania.

Niezbędne dane kontaktowe znajdziesz

TUTAJ

Zachęcam do skorzystania z opcji szybkiego kontaku, znajdującej się w dolnym prawym rogu ekranu!

Zapisz się do newslettera

i poznaj tajniki sprawdzonych metod CX